Information

7manna F10/11 (1)

7manna P10/11 (4)

Flickor 13 Ut går hänvisas till Fässbergs cupen 9 mot 9 (0)

Flickor 14-15 (14)

Pjokar 14-15 (32)

Pojkar 13 Ut går hänvisas till Fässbergs cupen 9 mot 9 (1)

* reservplats