Dispenser

5 maj 2017

Dispens

Dispenser kan erhållas för två ettårsöveråriga spelare per match i ungdomsklasserna. I knatteklasserna kan dispenser erhållas för tre ettårsöveråriga per match.

OBS! Dispenser från det egna förbundet är EJ giltiga för spel!

Spelare som erhåller dispens får endast delta i en åldersklass. Kopia på dispens skall även medtagas till varje match.


Tillbaka

:

Arenasponsor

Cupsponsor

Huvudsponsor

Matchsponsor

Stödsponsor