Jag godkänner att cupen sparar mina person uppgifter för att kunna adminstrera cupen. Begäran om borttag av uppgifter skickas till info@westerviksinnebandy.se 

 

Cupen sparar kontaktuppgifter för framtida cuper. 

Samarbetspartners