GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) om hantering av personuppgifter i kraft. Beträffande fotbollsskolan som IFK Mariehamn Fotboll rf (nedan IFK) arrangerar gäller följande beträffande personhanteringen:

- IFK upprätthåller ett tillfälligt register över de spelare som anmält sig till fotbollsskolan.

- Registret omfattar spelarens namn och ålder samt målsmans adress, e-postadress och telefonnummer.

- Registret används för internt bruk för att kunna kommunicera med spelarna och deras målsmän.

- Spelares målsman kan när som helst begära att få kontrollera sina egna uppgifter.

Tillbaka