Information Töjnan Tiger Cup 2017

Tider & regler

Speltid 2*15 minuter alla matcher

Matchresultat registreras endast i de röda klasserna samt i flickor blå svår samt pojkar blå svårsvår.

Kommer man inte i tid till machstarteller vid match mot vakant motståndare blir det WO med siffrorna 3 - 0

Klockan stannas vid mål, dock gäller följande i klasser som inte redovisar resultat:

När ett av lagen, för första gången i matchen, leder med fem mål, rullar tiden resten av matchen utan stopp såvida domaren inte gjort tecken för att tiden ska stoppas.

Lagen håller med egna uppvärmningsbollar. Notera att huvuddelen av uppvärmningen får ske utanför planen.Observera också att om vi får förskjutningar i tidsschemat kommer domarna att dra igång matcherna omedelbart för att se till att vi ligger i fas med tidsschemat.

Time out i slutspelmatcher för de klasser som redovisar resultat. Ingen Time out i gruppspelsmatcher eller i de klasser som inte redovisar resultat.

Pris i form av medalj till samtliga spelare, och en pokal delas ut i klasserna med resultat.

I pojkar ljusröd lätt ochljusrödmedel delas pokal ut till 1a och 2a lag i A-B och C-klass. I flickor Blå svår delas pokal ut till 1a lag i A-B och C-klass. I övriga klasser delas pokaler ut till 1a till 3e lag.

Vi följer Stockholms Innebandyförbunds Tävlingsbestämmelser, Tävlingsregler och Föreskrifter


Regler runt klasser och spelare

Bakgrund:

I tidigare år har vihaft åldersklasser som gruppindelning, vilket gjordedet enkelt att vetai vilken klassman skulle anmäla sig. I Stockholms innebandyförbund har man gått över till färgindelning för att möjliggöra att lag med samma spelnivå möts och därmed inte helt strikt följa åldersklass som uppdelningsgrund.

Vi använder i år färgindelningen vid indelningen av klasser. I separat fil har ni förbundets beskrivning av hur det skall tolkas.

Förenklat innebär det att i blåa klasser har vi åldersklasserna 05-08, där de yngre spelar i de lättare klasserna och de äldre i de svårare klasserna.

I pojkar ljusröd förväntas spelarna vara iiåldersklasserna 03-04 och i mörkröd ålderklasserna 01-02. För flickor är det röd klass för åldrarna 01-04.

Inom ramen för detta kan då lag förflytta sig uppåt eller nedåt utifrån spelnivå på laget. Svårigheten för ett lag är då att matcha in sig själva mot rätt övriga lag. Stockholmslagen har en vägledning i seriespelet från föregående år medan våra gästande lag från Uppland inte har samma möjlighet.

Vi hoppas att alla lag nu hamnat på rätt spelnivå. I seriespelet har vi i Stockholm möjlighet att förflytta sig mellan klasserna under säsongen om man hamnat fel, den möjligheten finns ju förstås inte under en cup. Om det ändå visar sig att spelnivån i vissa fall blir ojämn får vi ta det med gott mod och tänka på att även i det gamla upplägget med åldersklasser uppstod ojämna matcher.

Vi har diskuterat med de lag som har avvikande åldersklass jämfört med övriga lag i en klass. I några fall har det inneburit att lag bytt klass och i några fall har vi konstaterat att de förmodligen ligger i rätt klass.


Synsätt:

Det viktiga är att så många som möjligt spelar innebandy och är aktiva.

Vi har fått en del feedback från lag som har svårt att få ihop tillräckligt många spelare för att få ihop två lag och vi försöker då vara flexibla för att få ihop alla matcher utan vakanser och samtidigt försöka upprätthålla ett regelverk som är stringent.

Vissa lag, kanske speciellt på flicksidan har också trupper över flera åldersklasser för att få ihop ett komplett lag, vilket då kan avvika något mot åldrarna på övriga lag.

Vi utgår då också från att deltagande lag inte utnyttjar reglerna till toppning, d.v.s. flytta spelare till lägre klass eller plocka in extra spelare bara till den här cupen för att förbättra sina möjligheter att vinna.

På samma sätt utgår vi från att om man har en stor trupp som deltar i två olika klasser gör en vettig bedömning och fördelar spelarna utifrån spelnivå på ett rimligt sätt.

Regelverk:

Lag/spelare kan delta i två olika klasser, t.ex. ljusröd lätt och ljusröd medel. Om man har två lag i samma klass ska det vara olika spelare i de två lagen i klasser med resultat.

I de blåa klasserna där vi inte har resultat kan spelare få delta i båda lagen även om i samma klass.

Lag som har två lag i klass med resultat och p.g.a. spelarbrist får svårt att hålla isär lagen i någon match måste avisera det till tävlingsledningen för godkännande.

När det gäller att delta med 00-or i cupen har vi sagt ok till att ha tre överåriga 00 med i truppen. Det är fler än förbundets riktlinjer för seriespel men vi har ett ok från förbundet att tydliggöra reglerna så som vi finner lämpligt.


Turneringsprotokoll

Skall vara ifyllt av samtliga lag med spelares namn, födelsedata år-månad-dag. Protokollet lämnas in till sekretariatet innan match oavsett om det skall registreras resultat eller inte. Efter match tar laget med sig protokoll för att använda till nästa match. Efter sista matchen skall protokollet lämnas kvar hos sekretariatet

Tabellplacering

Om två eller fler lag hamnar på samma poäng i gruppspelet gäller följande:

1 Målskillnad

2 Flest gjorda mål

3 inbördes möte

4 Lottning


Slutspelsregler

Vid oavgjort resultat efter full matchtid gäller följande:

* Straffläggning, 3 straffar per lag * Suddendeath straffar.Speltider, hålla tidsschemat

Vi har i möjligaste mån försökt minimera förflyttning mellan olika hallar men det sker ändå i vissa fall. Det är därför viktigt att vi kan hålla tidsschemat i alla hallar, då försening i en hall annars kan påverka även en annan hall. Som deltagande lag kan ni bidra till detta genom att vara på plats i god tid inför match, hörsamma domarnas påkallande av matchstart, inträde och utträde på planen på ett snabbt och organiserat sätt.

Tack för er hjälp med detta!


Spelplatser

Se under fliken "Vårahallar"

Att notera angående parkering vid Arena Satelliten. Det finns ett begränsat antal platser i anslutning till hallen. För de som skall vara i hallen stor del av dagen rekommenderas parkering inne i Sollentuna Centrum (gratis på helg).Har du frågor eller vill ha ytterligare information?

Maila till:kansliet@tojnanibk.se

Under cupdagarna har vi vår tävlingsledning i konferensrummet i Sim o Sporthallen.

Varmt välkomna!

Töjnan IBK