Dispenser

Dispens

Dispenser kan erhållas för två ettårsöveråriga spelare per match i ungdomsklasserna.
I knatteklasserna kan dispenser erhållas för tre ettårsöveråriga per match.


OBS! Dispenser från det egna förbundet är EJ giltiga för spel!

Spelare som erhåller dispens får endast delta i en åldersklass. Kopia på dispens skall även medtagas till varje match.

Dispens söker du via mail till: Urban@ostersundscupen.se