Tävlingsbestämmelser

Svenska fotbollsförbundets och Gotlands fotbollsförbunds regler gäller, med följande tillägg:

Åldersklasser
F16/17, födda 2002 eller senare
F15, födda 2004 eller senare
F14, födda 2005 eller senare
F13, födda 2006 eller senare

Spelformer
F16 och F15 spelar 11-mot 11. F14 och F13 spelar 9-mot 9.

Speltid
Klass Gruppspel Slutspel
F16/17 2x30 min 2x30 min
F15 2x30 min 2x30 min
F14 2x25 min 2x25 min
F13 2x25 min 2x25 min

Gruppspel
Lagen indelas i grupper där alla spelar mot varandra. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng.
Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:
1. Målskillnad
2. Högst antal gjorda mål.
3. Resultat vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika.
4. Lottning

Finalspel
Samtliga lag deltar i finalspelet, där den slutliga placeringsordning i respektive klass, avgörs. Lagen placeras i A-, B-, och i förekommande fall C-slutspel enligt spelschemat. Slutspelet sker efter cupsystem, alltså utslagsmetoden. Oavgjorda matcher i slutspelet avgörs genom straffsparkstävling. Först slår varje lag 3 st straffar, en i taget. Är matchen efter dessa straffar fortfarande oavgjord, forstätter straffsparkstävlingen med en straffspark i taget. Samtliga spelare på laguppställningen äger rätt att delta i straffsparkstävlingen.

Kombinerade lag
Föreningar som inte själva har tillräckligt antal spelare att anmäla till cupen, kan anmäla ett kombinerat lag. En förening skall stå som ansvarig för det kombinerade laget och tillstånd att anmäla spelare från andra föreningar, i laget, skall ha inhämtats från den förening spelaren tillhör.

Priser
A-slutspel:
Lagpris till 1:an, 2:an och 3.an.
Medalj till samtliga spelare i lag 1, 2 och 3.

B- och C- slutspel
Lagpris till segrande lag.

Bollstorlek
Nr 5 i F16/17 och F15. Nr 4 i övriga klasser.

Byten
Flygande byten gäller. Byten sker vid mittlinjen. Domaren behöver inte meddelas. Antalet avbytare är fritt. Avbytt spelare får återinsättas i samma match.

Antal spelare
Ett lag får ha obegränsat antal avbytare under en match och obegränsat antal spelare i truppen. Spelare får under turneringen endast delta i ett lag per klass.

Dispenser
Enligt SvFF riktlinjer. I normalfallet får max 2 överåriga delta per match.

Utvisning
Vid utvisning blir spelare avstängd nästa match i den klass spelaren ådrog sig utvisningen i. Anmäler domaren utvisningen som grov, skickas utredning till respektive förbund och tävlingsjuryn avgör om spelaren skall avstängas för fler matcher i turneringen.

Varningar
Ackumuleras inte mellan matcher.

Spelardräkt
Spelardräkten ska vara numrerad. Lag som står först i spelprogrammet är hemmalag. Om domaren bedömer att ena laget ska byta spelardräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets spelardräkt, ska bortalaget byta.

Straffsparkar
Vid straffsparkstävling får samtliga spelare i laguppställningen delta.

Linjemän
Om matchdomaren så begär, skall lagen ställa upp med var sin linjeman, med som enda uppgift att signalera om bollen passerar utanför sidlinjen.

Protest
Skall inlämnas till tävlingsjuryn senast 1 timme efter matchslut. Vid inlämnandet betalas en avgift om 250 kr som återfås om protesten bifalls.

Laguppställning
Varje lag ansvarar för att samtliga lagets spelare finns registrerade i cupens spelarregister. Har laget fler än 2 överåriga spelare registrerade, skall laget inför varje match lämna en förteckning till matchvärden, över vilka överåriga spelare som deltar i den aktuella matchen.

Övrigt
Lagen är skyldiga att ställa upp till spel 10 min innan utsatt matchtid.

Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av 3 personer och är utsedda av arrangerande förening, (P18 IK). Mats Englund, Sören Lorentzon och Claes Pettersson