Regler

Växjö DFF följer Svenska fotbollsförbundets regler.

Tävlingsform:

11-manna, i gruppspelsform. Efter gruppspel vidtar cupspel.

Antal spelare per match:

11 spelare + 7 avbytare. "Flygande byten" gäller.

Representation:

Spelare får endast representera ett lag.

Dispenser:

Det ges automatiskt dispens för maximalt 2 spelare per match som är ett år för gammal (född 2004).

Speltid:

2 x 20 minuter med 5 minuters paus.

Bollstorlek:

Storlek 5.

Inspark:

Bollen sparkas från någon del av målområdet.

Spel till egen målvakt:

Det är inte tillåtet för målvakten att ta upp bollen med händerna.

Tröjfärg:

Vid lika tröjfärg byter bortalaget tröjor. Lagen håller själva med reservtröjor.

Varning och utvisning:

Varning enligt Svenska FF:s regler, dock ackumuleras inte varningen från match till match. Utvisning innebär automatisk avstängning under nästkommande match. Vid grov förseelse kan ytterligare bestraffning komma att påföras.

Gruppspel:

Om två lag i samma grupp efter gruppspelets slut har samma antal poäng och samma målskillnad (t.ex. 3-1 och 4-2 eller 3-3 och 4-4) utses segrarna enligt följande:

1. Det lag som gjort flest antal mål.
2. Om båda lagen gjort lika många mål, segraren i det inbördes mötet. Har matchen slutat oavgjort utses segraren genom lottning.
3. Om tre eller fyra lag har samma antal poäng och målskillnad fastställes rangordningen först genom inbördes möten och därefter genom lottning.

Cupspel:

Efter det inledande gruppspelet kan match inte sluta oavgjord. Om match vid speltidens slut är oavgjord ska straffsparkstävling avgöra matchen. Varje lag skjuter växelvis fem straffsparkar vardera med olika spelare. Är det fortfarande oavgjort fortsätter lagen att skjuta straffar med en straffspark i taget och med nya spelare tills avgörande sker. Observera att returer inte gäller. Boll som träffar målramen eller räddas av målvakt och är på väg från målet räknas som missad. Straffläggning avgörs på spelplanen.

Protest:

Eventuella protester skall inlämnas till sekretariatet senast 45 minuter efter avslutad match. Protester skall göras skriftligt. Senare inlämnad protest lämnas utan avseende. Protest behandlas av tävlingsledningen, vars utslag inte kan överklagas. Protestavgift 200 kronor.

Priser:

Lag 1-3 erhåller lagpriser samt individuella priser.

Övrigt:

Smålands FF:s regler gällande "nolltolerans" och övriga egna regler tillämpas inte då tävlingen följer Svenska FF:s regler.

Bestraffningsärenden:

Grova bestraffningsärenden kan föranleda att ärendet även tas upp inom det egna distriktsförbundet och inte bara av tävlingsledning