Definition av klasser

Dam & Herr

Till denna klass anmäler sig lag som i huvudsak består av spelare som är aktiva enligt nedan. I herrklassen får damer delta. I damklassen får herrar ej delta.

Definition på aktiv:
Om spelaren har spelat seriefotboll för seniorer (och ej är junior) innevarande år räknas spelaren som aktiv.

Motion

Till denna klass anmäler sig lag som i huvudsak består av spelare som ej är aktiva enligt ovan. Killar och tjejer deltar i olika klasser. Vi tillåter max 2 st aktiva per lag. Se definition på aktiv under rubrik "Dam & Herr - Aktiva".

Flickor & Pojkar - Ungdom

I dessa klasser anmäler man spelare och lag utifrån ålder. Se klassindelning. Vi tillåter max 1 överårig utespelare/lag på plan. Målvakt kan vara överårig. Med överårig menas spelare som är max 1 år äldre än i klassen angiven ålder. Alla överåriga skall bära armbindel under match. I killklasserna får tjejer delta. I tjejklasserna får killar ej delta. Dispens kan sökas för extra överårig.

Kids Beach

I dessa klasser anmäler man spelare och lag utifrån ålder. Spelytan är ungefär halverad gentemot övriga klasser, och antalet spelare på planen är 3-4 + målvakt, beroende på vad ledarna lagen emellan kommer överens om.