Information om anmälan

Förutsättningar för anmälan

  • Lagen som deltar kan vara rena eller kombinerade klubblag, skol-/klasslag eller kompisgäng.
  • Flickor kan delta i pojklag. Pojkar får ej delta i flicklag.

Lagen anmäls enligt förutsättningarna nedan:

  1. Varje lag måste bestå av minst 6 spelare.
  2. Spelare måste lämna namn och fullständigt personnummer.
  3. En spelare kan endast ingå i ett lag i samma klass.
  4. OBS! Alla spelare i laget ska anmälas.

OBS: Anmälan är komplett när avgiften är inbetald.