Klasser och Avgifter

Klasser

FLICKOR

F04 Gruppspel, A- och B-Slutspel
F05 Gruppspel, A- och B-Slutspel
F06 Gruppspel, A- och B-Slutspel
F07 Gruppspel, A- och B-Slutspel
F08 Endast Gruppspel
F09 Endast Gruppspel
F10 Endast Gruppspel


POJKAR

P04 Gruppspel, A- och B-Slutspel
P05 Gruppspel, A- och B-Slutspel
P06 Gruppspel, A- och B-Slutspel
P07 Gruppspel, A- och B-Slutspel
P08 Endast Gruppspel
P09 Endast Gruppspel
P10 Endast Gruppspel

Avgifter

Endast laganmälningsavgift inga deltagarkort tillkommer.

P/F04. P/F05, P/F06,P/F07 med A- och B-slutspel
Avgift 2500 kr (2300 kr vidbetalning senast 31 Januari 2019)

P/F08, P/F09,P/F10 utan slutspel
Avgift 2100 kr (1900 kr vidbetalning senast 31 Januari 2019)


Mat

Kan beställas i samband med anmälan

Tröja

Kan beställas i samband med anmälan