Spelregler

Spelregler Olympic Cup 44 år!

Antal spelare

Fyra spelare + målvakt. Fyra avbytare får användas i varje match med fria byten. Man får lov att använda hur många spelare man vill i varje lag och skifta mellan matcherna, men spelare får endast deltaga i ett lag per åldersklass.

Speltid
1 x 13 minuter.

Bollens storlek, plan och mål
Futsalboll, storlek 4. Vi spelar på två planer i Bunkeflo Arena. Underlaget är konstgräs. Vi spelar med 5-mannamål (handbollsmål).

Byten

Alla byten är flygande, gäller även målvakten. Bytena sker vid mittlinjen inom markerat område. Inträde av avbytare får ej ske förrän den spelare som skall ersättas lämnat planen.

Matchdräkt

De båda lagen ska använda dräkter vilka klart skiljer sig från varandra. Västar finns att använda om den trots detta skulle inträffa att lagen har en liknande färg på sina dräkter. Utespelare får ej använda långbyxor eller knäskydd.

Domare

Två-domarsystem tillämpas i klasserna 13-15 år. En domare tillämpas i åldersklasserna 7-12 år. Matcherna döms av rutinerade domare från Malmö Fotbollsdomareklubb och ungdomsdomare från BK Olympic som genomgått domarkurs för Futsal hösten 2018.

Gruppindelning

Lagen inplaceras i gruppspel enligt lottat ordning.

Vid ankomst

Anmäl laget till sekretariatet i Bunkeflo Arena och fyll i den matchrapport som ni får av sekretariatet. Matchrapporten ska lämnas till sekretariatet innan ni spelar er första match.
OBS!
Matchrapport går även att hämta på turneringens hemsida.

Omklädning

Omklädningsrum finns i Sporthallen. Om ni önskar tillgång till något av de omklädningsrum som finns i hallen så går det bra. I parktiken fungerar det så att man går och klär om och tar därefter med sig sina väskor ut från omklädningsrummet. OBS! Att komma ombytta kan vara ett bra alternativ.

Framställan (Tidigare protest)

Framställan på andra omständigheter än domarens beslut och bedömningar ska lämnas skriftligen till sekretariatet senast 30 minuter efter avslutad match. Avgiften för framställan är 300kr som betalas direkt vid inlämnandet av framställan men som återfås vid godkänd framställan.

Priser

Alla spelare erhåller pris för sitt deltagande (max 10 pris/lag).
I åldersklasserna 13 och äldre så delas det ut lag pris till det segrande laget samt individuella priser till 1:an & 2:an.


Att tänka på

Tiden mellan matcherna är knapp. Var därför spelklar med ditt lag minst fem (5) minuter före utsatt matchtid och försäkra er att tröjfärgen skiljer sig från motståndarlagets. Vi lika tröjfärger ska bortalaget förse sig med västar som tillhandahålls av sekretariatet.

Futsal är en variant av fotboll som spelas på en mindre spelyta med färre antal utespelare. Ordet kan översättas med, men är inte samma sak som, inomhusfotboll. Futsal är ett teleskopord av portugisiskans futebol de salão (och spanskans fútbol sala). Efter att sporten fick egna officiella regler (av Fifa) blev futsal och futebol de salão egna varianter av fotboll med egna regler. Sverige har sedan några år tillbaka ett landslag i Futsal

Inspark
Ersätter inkast (ute), motståndare skall vara minst fem (5) meter från den plats där insparken sker. Insparken får inte gå direkt i mål. Insparken skall utföras inom fyra (4) sekunder.

Frispark
Det finns både direkta och indirekta frisparkar. Motståndarna ska vara fem (5) meter från bollens placering när frisparken slås. Bollen är i spel när den sparkats och rör sig.

Ackumulerande frisparkar

Den största nyheten med Futsal är de ackumulerande frisparkarna. För varje frispark ett lag drar på sig blir det en ackumulerad frispark och from femte frisparken blir det tiometerstraff vid varje överträdelse som inbringar frispark. De ackumulerande frisparkarna nollställs mellan lagets matcher.
Denna regel gäller inte i åldersklasserna P7/8.


Tiometersfrispark

Från lagens femte frispark i matchen tilldöms motståndarlaget en frispark från tiometerspunkten vid varje överträdelse som inbringar frispark. Målvakten ska vara fem (5) meter från bollen. Alla andra spelare är placerade bakom den linje som är i nivå med bollen.

Målvaktsregel

Målvakten får efter att ha haft bollen och spelat den ifrån sig inte få tillbaka bollen på egen planhalva förrän motståndarlaget brutit bollen från målvaktens eget lag.. Målvakten får endast ha bollen i fyra (4) sekunder på egen planhalva. Målvakten får kasta bollen över halva planen. På motståndarlagets planhalva är målvakten som vilken utespelare som helst.
OBS! Målvaktsregeln ovan gäller inte i åldersgrupperna 7-8 år.

Tillägg för målvakterna:
I åldrarna 7-8 år får målvakten ta upp bollen vid tillbakaspel från egen spelare. I åldern 9 år får målvakten INTE ta upp bollen vid tillbakaspel från egen spelare.

OBS!
Föreningens spelare ska, före deltagande i futsaltävling, registreras som futsalspelare i Fogis.

En spelare får endast vara registrerad som futsalspelare för en förening vid varje enskilt tillfälle. Spelaren kan även vara registrerad fotbollspelare i samma förening eller annan förening.

Spelare får t.o.m. 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år representera endast en förening under samma speltermin. De tre spelterminerna i futsal är den 16 december – 31 mars, den 1 april – 31 augusti samt den 1 september – 15 december.

Den som är futsalamatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden för futsalamatörer. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör. Frimånaden för futsalamatörer omfattar tiden fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 31 augusti.

Registreringsperioder för professionella futsalspelare omfattar tiden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30 september respektive fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 januari.

Ovanstående är ett axplock från gällande Representationsbestämmelser, RB 4 kap.

Kompletta bestämmelser finns på: http://fogis.se/futsal
Information