Regler Kosa Open 2022

Spilletider & utvisninger:

Junior: Spilletid 2 x 30 min. Utvisninger: 3 og 6 minutter.

Gutt: Spilletid, 2 x 20 min. Utvisninger: 3 og 6 minutter.

Smågutt: Spilletid 2 x 20 min. Utvisninger: 3 og 6 minutter.

Småjenter Lillegutt og Lillejenter: 1 x 25 min. Utvisninger: 2 minutter, Utvist spiller blir erstattet av ny spiller (personlig utvisning).

Minigutt og Minijenter og Knøtt 2013:1 x 25 min. Utvisninger: 2 minutter, Utvist spiller blir erstattet av ny spiller (personlig utvisning).

Knøtt 2014: 2 x 6 min. Ikke noen utvisninger i denne klassen.

Småjenter:

7er bandy på STOR 7er bane. Banene har kun vant på langsidene. Hvert lag spiller med 6 utespillere pluss en keeper. Hjørneslag utføres som vanlig fra hjørnet, og motstanderne bak dødlinjen. Straffeslag skal slås fra et straffepunkt.

Lillegutt og Lillejenter 2010 og 2011:

7er bandy på STOR 7er bane. Banene har kun vant på langsidene. Hvert lag spiller med 6 utespillere pluss en keeper. Hjørneslag utføres som vanlig fra hjørnet, og motstanderne bak dødlinjen. Straffeslag skal slås fra et straffepunkt.

Minigutt og Minijenter 2012:

5er bandy på 5er bane. Banene har vant rundt hele banen. Hvert lag spiller med 4 utespillere pluss en keeper. Det dømmes ikke hjørneslag og straffe i denne klassen, men frislag som trekkes ut. Dommernes skjønn avgjør.

Knøtt 2013:

5er bandy på 5er bane. Banene har vant rundt hele banen. Hvert lag spiller med 4 utespillere pluss en keeper. Det dømmes ikke hjørneslag og straffe i denne klassen, men frislag som trekkes ut. Dommernes skjønn avgjør.

Knøtt 2014:

3er bandy på 3 er bane. Banene har vant rundt hele banen. Hvert lag spiller med 3 utespillere (ikke noen keeper). Det dømmes ikke hjørneslag og straffe i denne klassen, men frislag som trekkes ut. Dommernes skjønn avgjør.

Jentelag:

Vi har følgende jenteklasser. Småjenter, Lillejenter og Minijenter. Øvrige jentelag kan om ønskelig melde seg på i årsklassen med de som er 2 år yngre enn den eldste spilleren på laget. Dette gjelder også enkelte jenter som vil spille sammen med et guttelag.

Overårige spillere:

I aldersbestemte klasser er det ikke anledning til å stille med overårige spillere. Det gis ikke dispensasjoner til denne regelen om det ikke er avtalt med turneringsledelsen i god tid innen turneringen starter.

Lagskjema til hver kamp:

Innen første kamp i turneringen må alle lag legge inn i oversikt over spillere og lagledelse i cupmate.

Det er ikke tillatt å benytte samme spiller på forskjellige lag innen samme klasse. Om ikke annet er avtalt med turneringsledelsen innen turneringen starter.

Alle spillere skal føres opp på et lagskjema som leveres til sekretariatet senest 30 minutter før kampstart. Dette skjemaet skal fylles ut før hver kamp. Hvis det ikke er noen endringer i lagoppstillingen, skal dette meddeles til sekretariatet innen samme tidsfrist.

Når det gjelder antall spillere som kan benyttes under kampen gjelder NBFs regler.

Uteblivelse fra kamp:

Hvis et lag unngår å møte til kamp vil laget idømmes en bot på kr. 1.500, -. Ved gjentagelse vil boten bli kr. 3.000, - og at laget diskvalifiseres fra turneringen.

Protester:

Protester skal leveres skriftlig til sekretariatet i henhold til NBFs regler. Protestgebyr på kr. 1.500, - leveres sammen med protesten. Protestgebyret refunderes hvis protesten godtas. Protesten skal behandles av turneringsledelsen (Björn Buskqvist/Øyvind Amundsgård).

Regelverk:

Ellers i turneringen gjelder NBFs regelverk.

To eller flere lag fra samme klubb i sluttspill:

Hvis 2 eller flere lag fra samme klubb skulle nå semifinalen i samme klasse, skal disse lag spille mot hverandre.

Uavgjort etter ordinær spilletid alle klasser:

I gruppespill vil resultatet etter full tid være det offisielle resultatet fra kampen.

Ved uavgjort resultat etter ordinær spilletid i sluttspill gjelder følgende regelverk: 3 straffer til hvert lag. (Hvis fremdeles uavgjort, en ny straffe, inntil man kan kåre en vinner). Samme spiller kan ikke ta ny straffe før alle spilleberettigede spillere har hatt 1 forsøk hver. I finalene spilles 1 x 10 min sudden death, (hvis fremdeles uavgjort, straffeslag)

Timeout 11er bandy:

NBF har en regel om timeout Regel 4.4. Regelen sier at hvert lag har mulighet til å ta én timeout pr kamp. Anmodning om timeout skal gjøres til hoveddommer. Ved neste naturlige avbrudd i spillet vil dommeren gi fløytesignal og vise tegn for timeout mot sekretariatet. Timeout varer i 1 minutt.

Matchuret skal ikke stoppes. Utviste spillere må sitte på utvisningsbenken under en time-out. Dommeren skal legge til den faktiske tiden som ble tapt under stopp i spillet.

Begrensning av denne reglen for Kosa Open: Timeout er tillattkuni finaler i 11er bandy. Matchuret skal stoppes av sekretariatet ved timeout, forenkler administrasjon av tillegg og utvisningstider.

Spilleberettigelse:

Baller:

Hjemmelaget i hver kamp er ansvarlig for å stille med nok baller. Minst 8 på liten bane og 16 på stor. Hjemmelaget er ansvarlig for at det under hele kampen er baller tilgjengelig ved målene.

Ferdsel på banen:

Det er STRENGT FORBUDT å gå på isen uten skøyter. Dette gjelder spesielt i klassene Knøtt, Minigutt og Lillegutt. Lagledere, foreldre, publikum og andre som ikke har skøyter på bena må stå på tribunen. Mellom banene er det plass til spillere og lagledere MED skøyter.

Seriespill - sette opp tabell eller avgjøre beste puljevinner:

Det spilles sluttspill i alle klasser unntatt jenteklaser, minigutt og Knøtte-klassene. Der spilles det enkel serie. Ved poenglikhet etter seriespill gjelder NBFs regler: 8, punkt 6. Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i poeng totalt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør, som vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen som er avgjørende. Hvis også målforskjellen i de innbyrdes oppgjør skulle være lik, er det den klubb som har laget flest mål i ett av de innbyrdes oppgjør som går foran. Skulle to eller flere klubber fortsatt stå likt, er det klubbenes målforskjell i serien som er avgjørende. Skulle også målforskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet.

Denne reglen gjelder også for å kåre nr. 2 i serien. Det vil si at den innbyrdes tabellen rangerer rekkefølgen for hvilket lag som blir nr 1 og 2. Man stryker altså ikke ut kampene mot nr. 1 etter at denne er kåret.

KONKRETE STRAKSTILTAK FRA NORGES BANDYFORBUND

Med umiddelbar virkning skjerpes toleransen ovenfor spillere mht. verbale og fysiske mishagsytringer rettet mot dommere / kampledere.

Eks. kjefting, banning, skriking, gestikulering og demonstrativt kroppsspråk.

Med umiddelbar virkning innføres null 0-toleranse ovenfor lagledere mht. verbale og fysiske mishagsytringer rettet mot dommere/kampledere.

Med umiddelbar virkning skjerpes toleransen ovenfor spillere og ledere mht. handlinger og ordbruk som kan skade sportens anseelse.

Bandyseksjonen vil også be dommerne slå hardere ned på destruktive handlinger i spillsituasjoner som i neste fase kan resultere i ovenstående verbale og fysiske mishagsytringer.