Avgifter & betalning

Nedan finner du information gällande priser och betalning.
Vi rekommnederar att ni bokar boende direkt i samband med anmälan.

Deltagaravgift A, boende i stuga och helpension:1650kr/person
Deltagaravgift B, boende i stuga och helpension:1350kr/person

Anmälningsavgift - Betalas i samband med anmälan

2500 SEK (för övernattande lag)
3000 SEK (för ej övernattande lag)

Deltagaravgifterna behöver vara betalda senast den 30 april 2023.
Betalning sker till Plusgiro 197 49 26-6
(Viktigt att ni märker betalningen med lagets namn och kontaktperson)