Boende

Boendet sker även i år på Västerhöjd. Duschning sker på Lillegårdens idrottsplats i samband med turneringen och får inte ske på skolan.

Tillträde till skolan är tidigast 16.00. När ni kommer till skolan ska ni ta kontakt med ansvarig för boendet för incheckning och besiktning.

När det gäller skolan så måste ni vara noggranna med att kolla var
nödutgångarna är, inte ställa div packning framför dessa, och i klassrummen se till att det är fritt fram till dörren i klassrummet.
Det kan hända att brandskyddsmyndigheten kommer förbi och ser att allt är ok.

Regler boende

Ni är skyldiga att informera era spelare, och ledarkollegor, om nedanstående regler:

 • Vid incheckning görs en besiktning av salen med ansvarig från skolan och ansvarig ledare för respektive lag.
 • Vid utcheckning gör man återigen en besiktning tillsammans för att se allt ser ut som det gjorde vid incheckning.
 • Vid eventuell skadegörelse, blir er klubb ersättningsskyldig.
 • Rökning, och förtäring av alkohol, är ABSOLUT förbjudet.
 • Musikmaskiner får endast användas på mycket låg volym, dock längst till kl.21:00.
 • Rör ej skolans material när ni vistas i salarna.
 • Det är er skyldighet att informera om utrymningsvägar.
 • Skolan låses kl. 23:00 varje kväll. Därefter skall det vara tyst.
 • Minst två ledare skall övernatta med sitt lag.
 • Skolorna är 100% nötfria vilket innebär att vi inte kommer sälja något mednötter i. Vi skulle också uppskatta om ni inte tar in något med nötter in iskolan.
 • Duschning sker på Lillegårdens idrottsplats i samband med turneringen ochfår inte ske på skolan.
 • Förläggningen skall vara utrymd, senast kl. 11:00, på söndagen.
  Om någon överträder dessa bestämmelser, äger vi rätt att utesluta laget från turneringen, med omedelbar verkan.
  Vi hoppas att du/ni förstår vikten av att dessa regler följs av alla som vistas i skolan.