Avbokningsregler

Avbokningspolicy

  • Avbokning mer än 4 månader innan turneringen - Du får 100% av anmälningsavgiften och deltagaravgiften tillbaka.
  • Avbokning mindre än 4 månader innan turneringen - Du får tillbaka 50% av anmälningsavgiften och deltagaravgiften.
  • Avbokning mindre än 3 månader före turneringen återbetalas inte anmälningsavgiften och deltagaravgiften.

För deltagaravgiften för enskilda spelare (till exempel vid sjukdom) gäller följande:

  • Avbokning mer än 2 veckor innan turneringen - Du får 100% tillbaka
  • Avbokning mindre än 2 veckor innan turneringen - Du får 50% tillbaka
  • Avbokning mindre än 1 vecka före turneringen återbetalas inte deltagaravgiften

Försäkring
Varje lagledare är skyldig att se till att alla deltagare är försäkrade på planen. Varje enskild deltagare ansvarar för sin personliga försäkring utanför planen. BP har inga gruppförsäkringar som täcker skador, sjukdomar, stöld eller skadegörelse.

Inställd turnering
BP ansvarar inte för återbetalningar och är inte heller ansvarigt för ekonomisk förlust eller skada som kan uppstå på grund av händelser utanför BP:s kontroll, såsom krigsliknande händelser, brand, översvämning, avbrott i kollektivtrafiken, statliga åtgärder, strejker eller annat force majeure - händelser.