Planer

  • 1=Plan 1 närmast klubbstuga
  • 2=Plan 2
  • 3=Plan 3
  • 4=Plan 4 närmast skogen
  • 7=Sjumanna