Kostnader för deltagarkort

18 augusti 2018

Jag kommer under lördagen börja med deltagarkorten.

Deltagarkort A kostar 750 kr. kommer att göra om det till logi och måltider och därefter uppdatera kostnaderna.

Antalen på resp deltagarkort kommer inte att förändras men skyckkostnaden kommer att ersättas med 0 kr. Totala summan kommer jag att justera med rabatter så det blir rätt.

//

Daniel Ax


Tillbaka

Huvudsponsor

Sponsorer