Planer

Årsta IP Plan 9 - 10 (niomanna) (Å IP P 9- 10 (9-9))

Planerna är dubbla då det är två 7 - 7 manna planer där innan vi börjar 9 - 9 spel

Spelschema: Lördag 7 oktober,


Tillbaka