Information

Anmälningsavgiften
Obligatorisk anmälningsavgift är 900:-/lag som löser blått eller rött deltagarband, se förklaring nedan.

För förläggningslag som önskar busstransport mellan arenor och skolor tillkommer transportavgift med 200:-/lag.

Sänd in din anmälan i god tid, eftersom antalet lag i varje klass är begränsat.

Anmälan och anmälningsavgift
Skall vara oss tillhanda senast den 21 maj.

Bekräftelse
En bekräftelse på anmälan utsändes när anmälningsavgiften är inbetald.

Återbetalning av avgifter
Anmälningsavgifter återbetalas endast om lag drar sig ur turneringen innan anmälningstiden gått ut.

Deltagaravgiften
750:-/deltagare med rött deltagarband,
80:-/deltagare med blått deltagarband.
Avgiften skall vara oss tillhanda senast 7 juni.

Anmälnings- och deltagaravgifter
Sätt in avgifterna på Örncupens postgiro 47 26 83 2.

Anmälningsblankett hittar du här: 

Sista anmälningsdag: