Information

Anmälanoch betalning av anmälningsavgift senast 15/11-2017!
Anmälningsavgift 2.500 kr/lag
Anmälan är preliminär till dess att anmälningsavgiften är registrerad. Vid övertecknad cup gäller turordning på inbetalningsdatum.

Deltagarkort:
Bokning av deltagarkort (paket 1 eller paket 2) senast 1/1-2018. Betalning av deltagarkort senast 28/1-2018.

Paket 1, 995 kr/deltagare:
Övernattning:
Fredag-söndag på vandrarhem
Måltider:
Fredag - kvällsmacka
Lördag - frukost, lunch, middag och kvällsmacka
Söndag - frukost och lunch

Paket 2, 395 kr/deltagare:
Ej övernattning
Måltider:
Lördag - lunch och middag
Söndag - lunch

Inbetalning till Bankgiro 392-8850. Märk med F15 och lagnamn

Vid avanmälan efter 15/11-2017 betalas anmälningsavgiften inte tillbaka.

Deltagaravgiften betalas tillbaka vid återbud för lag eller enskilda spelare fram till 1/1-2018. Därefter halva deltagaravgiften tillbaka mot uppvisande av sjukintyg.

Sista anmälningsdag:

2018-02-11

Anmäl lag