Information

Avgifter: Lagavgift 2 000 SEK. Betalas i samband med anmälan enligt utsänd faktura.

Deltagaravgifter ska vara oss tillhanda senast 1 December - 2019

Anmälan senast 1/12 -2019 eller till dess att turneringen blir fulltecknad:

Sista anmälningsdag: