Information

Välkommen till GA-Cup 2020

Det här arrangemanget är Värdefullt-stämplat

Det innebär att vi vill skapa ett sunt och sportsligt uppträdande från spelare, ledare, funktionärer, föräldrar och övrig publik

Anmälan ska göras senast 8 december 2019.

Anmälan måste vara skriftlig på hemsidan, telefonkontakt måste åtföljas av anmälan via hemsidan. Anmälan är inte godkänd innan anmälningsavgiften är betald.

I anmälan skall anges lagledare för laget, inte bara föreningens kontaktperson. Uppgifter om e-postadress och mobilnummer ska anges för lagledare för laget. Denne ska kunna svara på eventuella frågor om laget inför matchläggningen, om resor till och från Gotland, etc. Fastlandslag ska ange om de kan tänka sig spela i Slite eller Hemse, vilket kräver att man har egna transportmöjligeheter.

Anmälningsavgiften ska betalas i samband med anmälan, vilken inte är antagen förrän avgiften är betald.

Inbetalning görs via bankgiro 5344-7108. Ange på betalningen föreningens namn samt vilken tävlingsklass laget/lagen är anmält i. Vid inbetalning för flera lag samtidigt kan föreningen skicka ett mail till gacup@fcgute.se med specifikation.

Anmälningsavgifter

Öppna klasser* 1900:-

Seniorlag 1500:-

Junior-/ungdomslag 13-19 år 1000:-

Barn 9**-12 år 900:-

* För öppna klasser gäller att lag kan anmäla en person som kan vara domare i öppna klasser eller i barn- och ungdomsmatcher. FC Gute ordnar utbildning. Anmäler laget domare får det 500:- i rabatt på anmälningsavgiften.

** Klasserna för nio-åringar är endast öppna för Gotlandslag.

Rabatt vid tidig anmälan

Anmäls laget och betalas anmälningsavgiften tidigt, dvs senast den 31 oktober 2019, ges en rabatt på anmälningsavgiften med 100:-/lag. Avgiften ska betalas i samband med anmälan.

Omkostnadsavgfit

Förening som drar lag ur cupen efter den 1 januari 2020 måste, förutom anmälningsavgiften, betala en omkostnadsavgift på samma belopp. Om lag dras ur cupen efter den 14 januari 2020 eller uteblir från cupen är omkostnadsavgiften dubbel för lagets förening. Samma avgiftsprincip gäller för de lag som anmäler sig i öppen klass och drar ur laget.

Dispenser (se mera turneringsinfo)

Dispensansökan görs till cupansvarig. Upplysningar ges också av cupansvarig om det finns tveksamheter. gacup@fcgute.se

Resepaket

Boka boende och resa samtidigt i Idrottens Ö-paket

Sista anmälningsdag:

2019-12-15

Anmäl lag