Information

Anmälningsvgift: 1500 kr/lag

Vid fler anmälningar än tillgängliga platser gäller datum för anmälan.

Anmälningsavgift betalas via Nordea Konto 1620 35 25650

Märk inbetalningen med "P08, lagnamn".

Sista anmälningsdag:

2020-01-10