Information

Klasser är indelade enligt Stockholms Innebandyförbund från Blå Lätt till Röd Svår med knattespel för de yngre och junior för de äldre. Både Flickor och Pojkar i ålder 7 - 19 år.

Anmälningsavgift:

Juniorer och ungdom med slutspel: 3500kr

Ungdom utan slutspel: 3000 kr

Priset inluderar allt (förutom övernattning och mat). Inga avgifter för deltagarkort tillkommer förutom vid övernattning.

Deltagarkort för övernattning i skolsal och mat kostar 600 kr per person. För lag som betalar för övernattning rabatteras priset med 1000 kr.

Anmälningsdatum:

Senaste anmälningsdatum: 2020-08-16

Senaste betalning: 2020-08-20

Betalning går före anmälan, d.v.s. anmält lag som har reservplats kan betala och få platsen före ordinarie lag som inte betalt.

Betalning:

Betala till BG 861-2954. Ange referens LagID enligt bekräftelsemail.

Sista anmälningsdag:

2020-08-16

Anmäl lag