Information

Avgift:

P10, P09, P08 = 1000:-

P06, P07 = 1100:-

P05 = 1200:-


Betalning sker i samband med anmälan till:

BankGiro: 773-0815

Märk betalningen med; HemköpCup lagnamn och klass.

Exempelvis: " HemköpCup Gräsbitarklubben lag1 P07"


I klasserna P10-P08 har vi en gräns på max 2 lag från samma förening.

I klasserna P07-P05 får man anmäla 1 lag från samma förening.

Detta kan ändras i mån av plats.

Sista anmälningsdag:

2020-03-24

Anmäl lag