Information

Anmälan/betalning senast 1 september

Anmälan görs via denna cupsida.

Anmälan anses gällande endast då anmälningsavgiften är erlagd och bekräftelse erhållits.

I klasser som inte är fulltecknade kan anmälan ske till och med15 september. Betalning ska då göras direkt vid anmälan.

Anmälningsavgift 9-manna 1500 kr, 7-mannalag 1300 kr, 5-mannalag 1000 kr.

Betalning sker till Upsala IF fotboll viabankgiro316-7889.OBS! glöm inte att ange lag!

Inbetald anmälningsavgift återbetalas endast om ersättningslag kan ordnas.

Sista anmälningsdag:

2021-09-15