Information

- Anmälan och anmälningsavgift vill vi ha oss tillhanda senast den 1:a juli.
- En faktura med anmälningsavgift kommer att sändas till er snarast.
- Observera att Er anmälan är preliminär tills vi erhållit betalning.

Sista anmälningsdag:

2022-07-01