Information

Anmäl er via Cupmate.

Sista anmälningsdag 1 april 2023

Betala in anmälningsavgift på PG 4876076-3 enligt information på startsidan, ange lag och klass. Avgiften skall vara oss tillhanda senast 8 april 2023.

Viktigt är att få med er kontaktperson i anmälan.

Sista anmälningsdag:

2023-04-10

Anmäl lag