Information

Sista anmälningsdag:

Flickor 10 år, födda 2013 eller senare: 0000-00-00
Flickor 12 år födda 2011 eller senare: 0000-00-00
Flickor 13 år, födda 2010 eller senare: 0000-00-00
Flickor 15 år, födda 2008 eller senare: 0000-00-00
Pojkar 08 år födda 2015 eller senare: 0000-00-00
Pojkar 09 år födda 2014 eller senare: 0000-00-00
Pojkar 10 år födda 2013 eller senare: 0000-00-00
Pojkar 12 år födda 2011 eller senare: 0000-00-00
Pojkar 13 år födda 2010 eller senare: 0000-00-00
Pojkar 15 år födda 2008 eller senare: 0000-00-00
Flickor 08 år födda 2015 eller senare: 2023-10-27
Flickor 09 år, födda 2014 eller senare: 2023-10-27
Flickor 11 år födda 2012 eller senare: 2023-10-27
Flickor 17 år, födda 2006 eller senare: 2023-10-27
Pojkar 11 år födda 2012 eller senare: 2023-10-27
Pojkar 14 år födda 2009 eller senare: 2023-10-27
Pojkar 17 år födda 2006 eller senare: 2023-10-27

Anmäl lag