Dispensansökan

Maximalt två överåriga spelare får delta i spelartruppen men endast en överårig spelare får vara på planen samtidigt om inte annat är bestämt med tävlingsledningen. Överåriga spelare skall vara lätt identifierbara under match genom att bära armbindel i avvikande färg.

Dispensansökan av överåriga spelare skall anges vid anmälan av spelartruppen och kan ej ändras under turneringen. Detta görs i fliken Spelare i Cup, ange skäl för dispens. Vid starka skäl kan arrangören godkänna fler än två dispenser.


Huvudsponsor

Sponsorer