Parkering

Stor cupparkering vid Fyrislundsgatan

Det finns en stor gräsparkeringyta längs med Fyrislundsgatan. Vägen dit är skyltad. Från Stora parkeringen är det endast 7-8 min gångväg till Årsta IP och endast 8-9 min gångväg till Johannesbäck konstgräsplan (se karta).

OBS! ingen obligatorisk p-avgift som på många andra cuper!

Öppna i Google Maps


Handikapparkering vid Årsta IP

Vid Årsta IP är det högst begränsat med parkeringsplatser och endast handikapp-parkering tillåts vid anläggningen.

För alla andra besökare gäller stora cupparkeringen längs med Fyrislundsgatan!

Parkering vid Kristallen

Det finns ett 80-tal parkeringar vid själva Kristallen som ligger "bakom" Årsta IP, endast 1 min gångväg från Årsta IP:s planer (se karta).
OBS! parkeringsskiva krävs och maximal parkeringstid är 4 timmar!

Kristallen:
Axel Johanssons gata 6, 754 50, Uppsala
Öppna i Google Maps


Parkering utanför Golf Uppsala

Besöksparkeringen till Golf Uppsala ligger 7-8 min gångväg från planerna och har fåtal parkeringar tillgängliga. Parkering där sker på eget ansvar.

Fyrislundsgatan 68, 754 50, Uppsala
Öppna i Google Maps


Parkering Johannesbäck Konstgräs

Vid Johannesbäcks konstgräsplan är det mycket begränsat med parkeringsplatser direkt vid planen, vilket vi inte kan råda över.

Vi uppmanar deltagande lag att vara ute i god tid och parkera på den Stora Parkeringen längs med Fyrislundsgatan endast 8-9 min gångväg bort. Det går givetvis också att försöka parkera i bostadsområdet omkring Johannesbäck konstgräs.

Parkering vid Konstgräs
Verkmästargatan 21, 754 36, Uppsala
Öppna i Google Maps

Vi uppmanar alla föräldrar till Vaksala-barn att ställa bilen hemma och använda cykeln i stället.